ЖИГШҮҮРТ

Жигшүүртэй; жигшүүр бий - Зөвлөлийн засагт Орос улсын нэрийн өмнөөс жигшүүрт зандалчин, оргодол хулгай Тувановыг дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., жигшүүрт ажил (дургүйцэл, зэвүүрхэл төрүүлсэн ажил), жигшүүрт амьтан (жигшин зэвүүцмээр, муу араншинтай амьтан), жигшүүрт зүйл (ичгүүр сонжуургүй зүйл), жигшүүрт хэрэг (балмад харгис хэрэг).

жигшүүрт ажил дургүйцэл, зэвүүрхэл төрүүлсэн ажил
жигшүүрт амьтан жигшин зэвүүцмээр, муу араншинтай амьтан
жигшүүрт зүйл ичгүүр сонжуургүй зүйл
жигшүүрт хэрэг балмад харгис хэрэг