ЖИГШҮҮРГҮЙ II

Харамч хахир зангүй.

Ижил үг:

ЖИГШҮҮРГҮЙ I