ЖИГШЛЭГ

Жигших үйлийн нэр: жигшлэг болох (жигшүүр болгох, мууд үзэгдэх), хүний жигшлэг дэлгэрэнгүй...

жигшлэг болох жигшүүр болгох, мууд үзэгдэх
хүний жигшлэг хүний ад