ЖИГШҮҮЛЭХ

1. Жигшил төрүүлэх, жигшдэг болгох, зэвүүрхүүлэх, зэвүүрхдэг болгох - Дамбааг хорон муу үгээр дайрч жигшүүлж холтгоё гэв. дэлгэрэнгүй... мууг жигшүүлэх (мууг жигшил, сургамж болгох);


2. Жигшигдэх.