ЖИГШИМТГИЙ

1. Морь, малын нэг жигшсэн зүйлээс үргэмтгий: жигшимтгий морь (халшрамтгай, айн цочимтгой морь);


2. Муу муухай зүйлээс сэжиглэмтгий, ой нь гутамтгай, цамаархаг байдалтай: жигшимтгий байдалтай (ой нь гутдаг байдалтай), дэлгэрэнгүй...
жигшимтгий морь халшрамтгай, айн цочимтгой морь
жигшимтгий байдалтай ой нь гутдаг байдалтай
жигшимтгий хүн юм л бол жигшиж байдаг хүн
жигшимтгий хүүхэн сэжигч хүүхэн