ЖИГШВЭРГҮЙ

Жигшихийг огт мэдэхгүй: жигшвэргүй хүүхэд (цээргүй хүүхэд, хээ шаагүй хүүхэд), жигшвэргүй дэлгэрэнгүй... (муу муухай гэж сэжиглэдэггүй бүсгүй), жигшвэргүй эр (барагтай зүйлийг тоодоггүй эр).

жигшвэргүй хүүхэд цээргүй хүүхэд, хээ шаагүй хүүхэд
жигшвэргүй хүүхэн муу муухай гэж сэжиглэдэггүй бүсгүй
жигшвэргүй эр барагтай зүйлийг тоодоггүй эр