ЖИГХИЙЛГЭХ

Хүн, амьтныг айлган цочоох, зэвүүг нь хүргэх.