ЖИГТЭХ I

Жиг орших, жиг орох.

Ижил үг:

ЖИГТЭХ II