ЖИГТЭЙ

1. Учиртай, шалтгаантай, жиг бүхий - Одоо багалзуур ид гэж гэнэт урих нь жигтэй. Монголын нууц товчоо., жигтэй асуудал (хачирхалтай асуудал), жигтэй баяр (нууц учир шалтгаантай баяр), жигтэй хэрэг (учир битүүлэг хэрэг), жигтэй явдал (ээдрээтэй явдал);


2. Хачин, сонин, гайхалтай, гайхмаар, хачин их, хачин сонин - Юутай жигтэй, юутай сэжиглэлтэй байсан бол. Эдгар По. Алтан цох., жигтэй адилхан (гайхмаар адилхан, усны дусал шиг ижил), жигтэй өндөр (гайхалтай өндөр), жигтэй сонин (гайхалтай сонин), жигтэй хачин (сонирхолтой, хачирхалтай), жигтэй хурдан (гайхмаар хурдан), жигтэй юм (хачин юм) - Яасан жигтэй юм бэ? Яриа., Хот балгасыг хэсэн жигтэй юмыг үзэв. Б.Ян. Чингис хаан;
3. Маш, тун, бүр, ихэд, хачин их - Жигдэлж ургасан жигтэй олон цэцэг, жигд үе тантайгаа цэнгэн хамт жаргая. дэлгэрэнгүй... жигтэй загнах (машид ихээр зэмлэн буруушаах), жигтэй сайхан (тун сайхан), жигтэй уурлах (хачин их уурлах), жигтэй хөнгөн (нэн хөнгөн).

жигтэй асуудал хачирхалтай асуудал
жигтэй баяр нууц учир шалтгаантай баяр
жигтэй хэрэг учир битүүлэг хэрэг
жигтэй явдал ээдрээтэй явдал
жигтэй адилхан гайхмаар адилхан, усны дусал шиг ижил
жигтэй өндөр гайхалтай өндөр
жигтэй сонин гайхалтай сонин
жигтэй хачин сонирхолтой, хачирхалтай
жигтэй хурдан гайхмаар хурдан
жигтэй юм хачин юм
жигтэй загнах машид ихээр зэмлэн буруушаах
жигтэй сайхан тун сайхан
жигтэй уурлах хачин их уурлах
жигтэй хөнгөн нэн хөнгөн