ЖИГТЭЙВТЭР

Айхавтар, гайхмаар, хачирхалтай: жигтэйвтэр юм (хачирхалтай юм).