ЖИГНЭХ III

Бусдыг муутгах, нүүрийг нь улайлгах, үйл явдал битүүхэн хийх - Би ч түүнийг нэг удаа сайн жигнээд авсан даа. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖИГНЭХ I

ЖИГНЭХ II