ЖИГНЭМЭЛ

1. Жигнэн халааж болгосон юм: жигнэмэл боов (жигнэн болгосон боов), жигнэмэл будаа дэлгэрэнгүй...


2. Агшааж болгосон.

жигнэмэл боов жигнэн болгосон боов
жигнэмэл будаа агшаасан будаа