ЖИГЛЭХ

1. Ичгүүртэй хэрэг буй атал нүүр жалмайн эс мэдэгчин байдал гаргах; Чи битгий жиглээд байгаарай. дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэгэн жиг учир бий болох;
3. Сэжиг төрөх, хачирхан уймрах - Жиглэцгээгээд та нар юу болж байгаа юм бэ? Яриа.