ЖИГМЭД :
/ ургамал /

жигмэд жимс (хавтгай жижиг хэлбэртэй, өдлөг нийлмэл навч бүхий тураг модонд суух шаравтар хүрэн дэлгэрэнгүй...