ЖИГЖҮҮРЭХ

Жигтэй хэмээн сэжиглэх, эгдүүцэх хослох, дур гутах: муухай үнэрт жигжүүрэх (муу үнэрт дотор давчдан, дэлгэрэнгүй...