ЖИГИЙ

1. [түүх] Хаад, ноёдын орд өргөө, онгон шүтээн байрладаг газар;


2. Жигдрүүлэн жагсаасан байдал.