ЖИГЖЛЭХ

Ихээхэн жиг авч, ажиг сэжиг төрөх, санаа зовох: дотор жигжлэх (дотор сэрхийх, сэжиг төрөх).