ЖИГЖИГНЭХ

1. Жигжгэр юм, жигжгэр мал, амьтны үргэлжлэн хөдлөх: жигжигнэн үзэгдэх (жигжгэр юмны гуйвж ганхан дэлгэрэнгүй...


2. Бага зэрэг хазганах: хөл нь жигжигнэх (хөл нь доголох);
3. Юм сэгсрэгдэн хөдлөх;
4. Жигжгэр байдал, төрх гаргах.

жигжигнэн үзэгдэх жигжгэр юмны гуйвж ганхан үзэгдэх
жигжигнэн явах туранхай, эцэнхий амьтны зүтгэлэн явах
хөл нь жигжигнэх хөл нь доголох