ЖИГДЭВТЭРХЭН

Нэлээд жигдэвтэр, юм, үзэгдэл түүний хөдөлгөөн, хэмжээ, шинж чанар нь адилавтархан, тэнцүүвтэрхэн: дэлгэрэнгүй...

жигдэвтэрхэн байх нэлээд тэнцүү, тэгш, ойролцоо байх
жигдэвтэрхэн шүдтэй нэлээд тэгш сайхан шүдтэй