ЖИГДЭРМЭЛ

Юм үзэгдэл түүний хөдөлгөөн, хэмжээ, шинж чанар нь жигдэрсэн (адил, тэнцүү, тэгш) болсон: ургамал дэлгэрэнгүй...