ЖИГДРЭЭ

1. Жигдрэн жагссан байдал, жигдрэлт;


2. Цуваа - Жин жингийн жигдрээ шиг өнгөрөх, жил жилийн урсгалд нь болбол хө, хайлган цайлган чамайгаа гэсэн, халамжийн илчин хариа нь үгүй дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Сэвтээ нь үгүй сэтгэл.