ЖИГДХЭН

1. Нэлээд жигд, юм үзэгдэл түүний хэмжээ хөдөлгөөн нь адилхан, тэнцүүхэн, тэгшхэн байх - Үнэхээр цэвэрхэн царайтай дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., жигдхэн ногоон (өнгө нь тун ойролцоо ногоон), жигдхэн өргөн (нийтдээ өргөн);


2. Бүгдээрээ, цөмөөрөө, цугаараа, нэгэн зэргээр, хамтаар - Энэ жилийн хувьд бол хэн хүнгүй жигдхэн чармайсны ачаар жилийнхээ ажлыг бараг хагас дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;

3. Яг адил, яг ижил, цулгуй, дан нэг өнгөтэй: жигдхэн өнгө (ойролцоо, ижилдүү өнгө);
4. Нэг хэв маягийн: жигдхэн хувцас (нэг хэвийн хувцас) - Жигдхэн хувцастай, өсгий тэгшхэн гуталтай байлаа.дэлгэрэнгүй...

жигдхэн ногоон өнгө нь тун ойролцоо ногоон
жигдхэн өргөн нийтдээ өргөн
жигдхэн өнгө ойролцоо, ижилдүү өнгө
жигдхэн хувцас нэг хэвийн хувцас