өвс ногоо жигдрэх
өвс ногоо тэгш сайхан ургаж гүйцэх