ЖИГДРҮҮЛЭХ

1. Юмны хэмжээ, овор дүрийг адил, тэгш болгох: жигдрүүлэх арга (тэгшитгэх, ижилсүүлэх арга) - дэлгэрэнгүй...


2. Ажил, үйл хөдөлгөөнийг жигд болгох - Одоо Зэлтэр голын дагуу том том цагаан гэр жигдрүүлэн барьж түүндээ баяр баясгалантай элбэг дэлбэг амьдран дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний Монгол., ажлаа жигдрүүлэх (ажлаа тогтмол, эрчимтэй хийх), жагсаалаа жигдрүүлэх (жагсаалаа бэлэн болгох).

жигдрүүлэх арга тэгшитгэх, ижилсүүлэх арга
ажлаа жигдрүүлэх ажлаа тогтмол, эрчимтэй хийх
жагсаалаа жигдрүүлэх жагсаалаа бэлэн болгох