ЖИГДРЭЛ

Жигдрэх үйлийн нэр; юм үзэгдэл, ажил, үйл хөдөлгөөний адил, чацуу, тэгш, тэнцүү болох нь - Түгээмэл байгалийн дэлгэрэнгүй...Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга.