жигдэлсэн бишгүүр
/ хөгжим /
арван хоёр бишгүүрийг нэгэн дор нийлүүлэн багцалсан хөгжим