ЖИГДРҮҮЛЭЛТ

Жигдрүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр.