жигдэлсэн хас туурга
/ хөгжим /
цохивор хөгжмийн нэг зүйл зэмсэг