ЖААЛАХ II

1. Дээгүүрт орох, тэргүүнд орох, дээр явах, дээр гарах: жаалдаг хүүхэн (а. Дээд зиндаанд ажил төрлөө дэлгэрэнгүй...


2. Улам ахих, даврах, дээгүүр санаархах - Баян Дамбаас илүү гараад жаалж яваа шүү. Л.Түдэв.
жаалдаг хүүхэн а. Дээд зиндаанд ажил төрлөө бүтээдэг хүүхэн; б. Бэлэн юман дээр туйлдаг хүүхэн.
жаалдаг эр а. Тэргүүлдэг эр, хошуучилдаг эр; б. Ов мэх ихтэй эр.
Ижил үг:

ЖААЛАХ I