ЖААЛАХ I

Даалуугаар жаа нийлүүлж наадах: жаалах наадах (жаа нийлүүлж тоглох) - Мөнөөх лагс биет тарган дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.

Ижил үг:

ЖААЛАХ II