ЖААЛХАН

1. Нэлээд жаахан - Жаалхан бор хүү минь замдаа сэргэмжил гэж гэнэ. Халх ардын дэлгэрэнгүй...;


2. Багахан, залуухан - Жаалхан чи минь инээсээр... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга;
3. Бага зэрэг, ялихгүй: жаалхан хадлан (өчүүхэн хадлан) - Намар яаж ийж байгаад жаалхан ч гэсэн хадлан авсан болоосой. дэлгэрэнгүй...
4. Түр, түр зуур, хэсэг зуур: жаалхан дугхийх (хэсэгхэн зуур унтаад авах), жаалхан хэвтэх (түр зуурхан хэвтэх) - Дүүгээ өвөртөө дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль;

5. Ялихгүй, шалихгүй, үл ялих - Үйлдсэн хэрэг нь жаалхан гэж хөнгөн хандах нь бас буруу билээ. “Төр дэлгэрэнгүй...

жаалхан хадлан өчүүхэн хадлан
жаалхан дугхийх хэсэгхэн зуур унтаад авах
жаалхан хэвтэх түр зуурхан хэвтэх