ЖААТАЙ
/ яриа /

1. Овсгоотой, сэргэлэн, элдэвтэй: жаатай эр (а. Элдэвтэй эр, сэргэлэн эр; б. Заль мэх, танил тал дэлгэрэнгүй...


2. Чанартай, гоё, сайхан: жаатай хүрэм (чанартай хүрэм, загвар хийц, өнгө үзэмж сайтай хүрэм), жаатай харагдах дэлгэрэнгүй...
жаатай эр а. Элдэвтэй эр, сэргэлэн эр; б. Заль мэх, танил тал ихтэй эр.
жаатай хүрэм чанартай хүрэм, загвар хийц, өнгө үзэмж сайтай хүрэм
жаатай харагдах дэгжин харагдах