ЖААХАНДАЙ
/ тоглоом /

Эргэдэг оньстой, таван модноос бүтдэг монгол ардын уламжлалт оньсон наадгай, тоглох үндсэн найман аргатай.