ЖАБООЗ
/ ургамал /

Цусны өвчнийг анагаах эмийн ургамал.