ЖАБОЙ
/ ургамал /

Холтсон цэцгийн овгийн, шүхэр улаан цэцэгтэй, цэцгээ тойрсон уртлаг навчтай, өмхий үнэртэй, хортой, олон наст