жаалдаг хүүхэн
а. Дээд зиндаанд ажил төрлөө бүтээдэг хүүхэн; б. Бэлэн юман дээр туйлдаг хүүхэн.