ДАЛИХ II

Сэм хулгайлах, зөвшөөрөлгүй авах, хулуух.

Ижил үг:

ДАЛИХ I