ДАЛЛАГ

Хувин: даллагтай сүү (хувинтай сүү), саалийн даллаг (саалийн хувин).

даллагтай сүү хувинтай сүү
саалийн даллаг саалийн хувин