ДАЛХ

Ууртай, хар санаатай хэрцгий: далх хүн (хэрцгий балмад хүн).