ДАЛЬ III

Буриад ястны нэг зүйл малгай.

Ижил үг:

ДАЛЬ I

ДАЛЬ II