ДАМ IV
/ амьтан /

Далайд оршдог, шаахайн ул мэт хэлбэртэй нэгэн зүйл загас.

Ижил үг:

ДАМ I

ДАМ II

ДАМ III

ДАМ V