ДАМАА II:

дам дамаа (нэгээс нөгөөд дамжуулан ярих, өгөх юм).

Ижил үг:

ДАМАА I