ДАМАА I

Тамхи: улаан дамаа (орос дүнсэн тамхи); дамга.

Ижил үг:

ДАМАА II: