ДАМААН

Улам, бүр, нэн, тэгэх тусмаа: дамаан том (улам том), дамаан олон (бүр олон), дэлгэрэнгүй... (улам даврах) - Муусайн юмнууд дамаан галзуурцгаах гэж. Яриа.

дамаан том улам том
дамаан олон бүр олон
дамаан галзуурах улам даврах