ДАМАР I
/ хөгжим /

1. Дундуураа хотгор, хоёр тал нь дэрвэгэр, утас, хивээр оосорлосон хоёр товчин цохилууртай, хоёр талдаа ширэн цахтай дэлгэрэнгүй...


2. Утас, олс зэргийг эвхэн ороох зориулалттай дундуураа нарийн хэлбэртэй, дамар мэт дүрстэй зүйл: утасны дамар (утас ороох хашлагатай дэлгэрэнгүй...
3. Гол: утасны дамбар (утас ороох гол), хонхны дамбар (хонхны гол).

дамар дуугаргах шашны ном уншлагад дамрын дуу хорших
дамар цохих шашны зан үйлд дамар хэрэглэх
хонх дамар шашны үйлд хэрэглэдэг цохивор хөгжмийн зэмсэг
утасны дамар утас ороох хашлагатай гол
дамарт утас ороох дамарт утас эвхэх
дамар малгай цэрэг цагдаагийн өмсдөг тал дамар хэлбэртэй малгай
утасны дамбар утас ороох гол
хонхны дамбар хонхны гол
Ижил үг:

ДАМАР II: