хонх дамар
шашны үйлд хэрэглэдэг цохивор хөгжмийн зэмсэг