ДАМАР II:

дамар үг (тоглож наадсан үгийн эерүүлэл; ёж егөө, элэг доог), дамар үг хэлэх (тоглож дэлгэрэнгүй...

дамар үг тоглож наадсан үгийн эерүүлэл ёж егөө, элэг доог
дамар үг хэлэх тоглож хэлэх, цаашлуулах
Ижил үг:

ДАМАР I