дамар дуугаргах
/ хөгжим /
шашны ном уншлагад дамрын дуу хорших