ДАМ I

1. Дамнан холбосон юм: дам гишгүүр (а. Хөндлөн тавьсан модон гишгүүр; б. Онгоцонд гишгэж орох мод), дэлгэрэнгүй...


2. Урт том: дам илд (дан иртэй урт иштэй том хавтгай илд), дам хайч (малын ноос хайчлахад зориулан хийсэн урт дэлгэрэнгүй...
3. Дамжигдаж ирсэн юм: дам сонсох (бусдаас сонсох), дам хүн (бусад хүн), дам энэх (хаалга үүд, дэлгэрэнгүй...
дам гишгүүр а. Хөндлөн тавьсан модон гишгүүр; б. Онгоцонд гишгэж орох мод
дам нуруу а. Байшин барилга зэргийн ноён нурууны хажуу дахь хавирган нуруу; б. Хаалганы дээд талын сул нуруу
дам байдал нэг юмыг нөгөө юмстай харьцуулах байдлаар оршин байх ба тодорхойлох явдал
дам нотолгоо учир зүйн нотолгооны нэг төрөл зүйл
дам илд дан иртэй урт иштэй том хавтгай илд
дам хайч малын ноос хайчлахад зориулан хийсэн урт гуятай, өрөөсөн бариул нь матаасгүй, дэглийгээрээ салж болдог хайч
дам сонсох бусдаас сонсох
дам хүн бусад хүн
дам энэх хаалга үүд, цонхны дээр хөндлөн тавьсан зузаан мод
дам дум сонсох хагас дутуу сонсох
дам суулгах чацга алдах, гүйлгэх
дамын үг бусдаас сонссон үг яриа, цуурхал
дамын наймаа панз наймаа
дамын худалдаа үнэ нэмж худалдах худалдаа
дамын наймаачин эд барааг дамлан зардаг хүн
дамын худалдаачин дамын наймаачин
дамын панзчин жинхэнэ үнээс өндөр үнээр дамлан худалдагч
дамынхан дамын худалдаачид
Ижил үг:

ДАМ II

ДАМ III

ДАМ IV

ДАМ V