ДАЛЬ I

Шувууны далавч: даль жигүүр [хоршоо] (далавч) - Хун цэнгийн дэгдээхий жигүүр далиа ургахаар дэлгэрэнгүй...Д.Цэвэгмид. Түүвэр зохиол.

даль жигүүр далавч
Ижил үг:

ДАЛЬ II

ДАЛЬ III